mainBack

Veier til fred

Både fred og rettferdighet er sentrale bibelske begrep. Hva betyr de i våre liv og vår verden i dag?
På denne siden finner dere syv bibelstudieopplegg til bruk i grupper. Her inviteres dere til å lese Bibelen med utgangspunkt i egne liv, på leting etter veier til fred.

Studieopplegg

Kontekstuell bibellesning som metode

1

Jesus – en pasifist?

2

Vendepunkt: fra trussel til fest

3

Arbeid og rettferdighet?

4

Amnon og Tamar – om vold og kvinners mulighet til å si fra

5

Josef-fortellingen: fra vold til forsoning

6

Fra våpen til plogskjær

7

Over grenser

Hele heftet samlet

Om "veier til fred"

Over tusen kristne fra mer enn hundre land var samlet til Kirkenes Verdensråds (KV) fredskonferanse på Jamaica i mai 2011. Konferansen pekte framover mot KVs generalforsamling i Sør-Korea 2013. Hovedtema var «rettferdig fred» og dette ble utforsket gjennom bibelgrupper, teologisk refleksjon, verksteder og gudstjenester. Vi har ønsket å hente inspirasjon og impulser til Norge fra samtalen som nå pågår i den globale kirke. Vi håper dette bibelstudieopplegget kan bidra til å skape samtaler, refleksjon og handling.

Studieopplegget er tenkt for større eller mindre grupper i menigheter, organisasjoner, på folkehøgskoler og andre steder hvor ungdom fra 17 år og voksne i alle aldre samles.

Som metode har vi valgt kontekstuell bibellesning. Hvert studieopplegg tar 1,5 til 2 timer. Rekkefølgen på oppleggene kan velges fritt, og de kan brukes uavhengig av hverandre.


Last ned: Redaksjonens forord Last ned: Forord v/ Knut Refsdal